Video luyện thi môn toán từ trường trực tuyến

Tổng hợp một số bài giảng luyện thi môn toán từ truơngtructuyen cua ban khanhthien.

01. Các bài toán về phân thức. Download.

02. Các bài toán về đồ thị hàm số. Download.

03. Các bài toán quan trọng hàm số. Download.

04. Giải các bài toán hàm bậc 3 và bậc 4. Download.

05. Phương pháp giải giới hạn hàm số. Download.

06. Phương pháp hàm số giải phương trình, hệ phương trình và bất đẳng thức. Download.

07. Bất đẳng thức. Download.

08. Ứng dụng của Bất đẳng thức. Download.

Xin cám ơn tác giả.

(nguồn vnmath.com)