Đẳng thức và bất đẳng thức – GS Nguyễn Văn Mậu

Chuyên đề: Đẳng thức, So sánh và Bất đẳng thức, trong tuyển tập các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi của GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch Hội Toán học Hà Nội.
File ở định dạng PDF. Size: 340 KB.
Download ở đây: Tải về