Ứng dụng đạo hàm trong các bài toán hàm số của Nguyễn Tất Thu

Đây là một chuyên đề ngắn viết về ứng dụng của đạo hàm trong các bài toán hàm số của Thầy Nguyễn Tất Thu. Tài liêụ trình bày các ứng dụng của đào hàm để giải quyết các bài toán phương trình, hệ phương trình một cách tài tình và gọn gàng. Tài liệu phù hợp cho các học sinh đang ôn thi học sinh giỏi tỉnh khối phổ thông và các em học sinh lớp 12 đang ôn thi vào đại học.
DOWNLOAD BOOK