Tuyển tập khảo sát hàm số trong đề thi Đại học 2002-2010

Tuyển tập các bài toán khảo sát hàm số trong đề thi Đại học 2002-2010 (có đáp số) gồm 4 phần: Khảo sát hàm số và bài toán tiếp tuyến; Cực trị; Sự tương giao giữa các đồ thị; Các bài toán khác.
Link:
http://www.mediafire.com/?4yl4yast147ve4t