108 đề thi thử vào lớp 10 năm học 2011-2012

Tổng hợp 108 đề thi thử vào lớp 10 THPT – năm học 2012-2013, có đáp án chi tiết. Tài liệu dành cho những học sinh đang ôn thi vào các trường THPT cũng như các giáo viên đang giảng dạy tại các trường THCS.
LINK DOWNLOAD BOOK