Từ điển toán học 17.000 từ

Từ điển toán học 17.000 từ sưu tầm trên internet, nay đưa lên đây các bạn tham khảo nhé.

Từ điển Toán học Anh – Việt

tải về

tu dien toan hoc file word.

Khoảng 17 000 từ

Nhà xuất bản KH và KT

In lần thứ 2 – 1976

Tập thể hiệu đính: Phan Đức Chính, Lê Minh Khanh, Nguyễn Tấn Lập,

Lê Đình Thịnh, Nguyễn Công Thuý, Nguyễn Bác Văn

Tiểu ban duyệt: Lê Văn Thiêm, Phan Đình Diệu, Trần Vinh Hiển, Nguyễn

Cảnh Toàn, Nguyễn Đình Trí, Hoàng Tuỵ

Comments are closed.