Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho elip (E) có độ dài trục lớn bằng 10 và độ dài tiêu cự bằng 6. Phương trình nào sau đây là phương trình của elip (E).

Câu hỏi: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho elip (E) có độ dài trục lớn bằng 10 và độ dài tiêu cự bằng 6. Phương trình nào sau đây là phương trình của elip (E). A. x225+y216=1 Đáp án chính xác B. x216+y225=1 C. x236+y29=1 D. x29+y236=1 Trả lời: Chọn A.Độ dài trục lớn bằng …
Hoc tap online
Author: admin