Trong mặt phẳng Oxy cho A1;2,B4;1,C5;4. Tính BAC^

Câu hỏi: Trong mặt phẳng Oxy cho A1;2,B4;1,C5;4. Tính BAC^ A. 60∘ B. 45∘ Đáp án chính xác C. 90∘ D. 120∘ Trả lời: Đáp án BTa có: AB→=3;−1, AC→=4;2Suy ra cosAB→,AC→=AB→.AC→AB.AC=1010.20=22⇒AB→;AC→=450 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin