Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(1;−2;3),B(0;1;2) . Đường thẳng d đi qua hai điểm A,B   có một vectơ chỉ phương là

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(1;−2;3),B(0;1;2) . Đường thẳng d đi qua hai điểm A,B   có một vectơ chỉ phương là A. u1→=(1;3;1) B. u2→=(1;−1;−1) C. u3→=(1;−1;5) D. u4→=(1;−3;1) Đáp án chính xác Trả lời: Chọn D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin