Trong bốn ngày đầu của tuần chiến dịch tiêm chủng mở rộng, thành phố A đã tiêm được số liều vắc-xin phòng COVID – 19 như sau: Thứ Hai: 36 785 liều vắc-xin            Thứ Ba: 35 952 liều vắc-xin Thứ Tư: 37 243 liều vắc-xin              Thứ Năm: 29 419 liều vắc-xin Viết tên các ngày theo thứ tự có số liều vắc-xin đã tiêm được từ ít nhất đến nhiều nhất.

Câu hỏi: Trong bốn ngày đầu của tuần chiến dịch tiêm chủng mở rộng, thành phố A đã tiêm được số liều vắc-xin phòng COVID – 19 như sau: Thứ Hai: 36 785 liều vắc-xin            Thứ Ba: 35 952 liều vắc-xin Thứ Tư: 37 243 liều vắc-xin              Thứ Năm: 29 …
Hoc tap online
Author: admin