Trả lời Câu hỏi Luyện tập trang 67 SGK Đạo đức 2 Cánh Diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Bài 1 Bày tỏ ý kiến: Em đồng tình hoặc không đồng tình với những thái độ, việc làm nào dưới đây? Vì sao? A. Tìm hiểu về quê hương. B. Kính trọng, biết ơn những người có công với quê hương. C. Viết, vẽ lên các di tích […]
Hoc tap online
Author: admin