TỔNG HỢP ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2011-2012

Cập nhật lại đây cho các dễ tìm lại đề đã post.

Đề Số 1.2012
Toán Học & Tuổi Trẻ

Đề Số 2
THPT Tam Dương. Vĩnh Phúc

Đề Số3.(KD)
THPT Lương Tài 2. Bắc Ninh

Đề Số 4
THPT Công Nghiệp Hòa Bình

Đề Số 5
Hocmai.vn

Đề Số 6(KA)
THPT Nguyễn Đăng Đạo. Bắc Ninh

Đề Số 7
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. An Giang

Đề Số 8
THPT Lê Xoay. Vĩnh Phúc

Đề Số 9.
THPT Tam Đảo. Vĩnh Phúc

Đề Số 10 (KD)
THPT Lê Hồng Phong. Thanh Hóa

Đề Số 11 (KA)
THPT Lê Hồng Phong. Thanh Hóa

Đề Số 12 THPT Lạng Giang 1. Bắc Giang

Đề Số 13 Tr.chuyên ĐHQG Hà Nội

Đề Số 14 THPT Biểm Sơn. Thanh Hóa

Đề Số 15 THPT Lạng Giang 2. Bắc Giang

Đề Số 16.(KA.B) THPT Lương Tài 2. Bắc Ninh

Đề Số 17 THPT Lý Thái Tổ. Bắc Ninh

Đề Số 18(KD) THPT Nghẽn.Can Lộc.Hà Tỉnh

Đề số 19 (Khoi B) THPT chuyên Hạ Long

Đề số 20 (KA) THPT chuyên Hạ Long Quảng Ninh

Đề Số 21. THPT Nguyễn Khuyến. TPHCM

Đề Số 22 THPT Đức Thọ . Hà Tỉnh

Đề Số 23. THPT Cầu Xe. Hải Dương

Đề Số 24. Diễn đàn Toán hoc-VMF

Đề Số 25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Hà Tỉnh

Đề Số 26 THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI

Đề Số 27 THPT Đồng Lộc. Hà Tỉnh – LẦN 1

Đề Số 28. THPT Triệu Sơn 4. Thanh Hóa – LẦN 1

Đề Số 30 (lần 3) THPT chuyên . Vĩnh Phúc