Tình yêu dựa trên Toán học

Hãy vào google.com sau đó paste dòng này ra:

Mã:
(sqrt(cos(x))*cos(200 x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(9-x^2), -sqrt(9-x^2) from -4.5 to 4.5

Rồi nhấn vào chữ search ( tìm kiếm) rồi enter, bạn sẽ thấy …..