Tìm vi phân của  hàm số y=x+2x-1

Câu hỏi: Tìm vi phân của  hàm số y=x+2x–1 A. dy=3x–12dx B. dy=–1x–12dx C. dy=1x–12dx Đáp án chính xác D. dy=–3x–12dx Trả lời: Ta có: f‘x=  −1(​3x+1)−  3(​2−x)(3x+​1)2=−73x+12⇒f”x=7.23x+1.3x+1‘3x+14=423x+13.Chọn đáp án C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin