TÌM HIỂU SÂU THÊM TOÁN SƠ CẤP

PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ BẤT ĐỊNH TRONG BÀI TOÁN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

Kiều Đình Minh

Cao học khoá14, ĐHSPHN

Gv.THPT Thanh Ba, Phú Thọ

Có lẽ nhiều bạn đã làm quen với phương pháp hệ số bất định. Tuy nhiên việc vận dụng phương pháp này trong giải toán thì thực sự còn chưa được bàn đến nhiều. Bài báo này sẽ nêu lên sự thuận lợi của phương pháp hệ số bất định trong một số bài toán giải phương trình chứa căn, phương trình mũ và lôgarit có dạng đặc biệt. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua các bài toán sau.

Xem và tải về:
TÌM HIỂU SÂU THÊM TOÁN SƠ CẤP

Comments are closed.