Tìm đạo hàm của hàm số y=costan2x .

Câu hỏi: Tìm đạo hàm của hàm số y=costan2x . A. y‘=2tanx.tan2x+1.sintan2x . B. y‘=2tanx.sintan2x C. y‘=−2tanx.tan2x+1.sintan2x Đáp án chính xác D. y‘=2tan2x+1.sintan2x Trả lời: Đáp án C y‘=−tan2x‘.sintan2x=−2tanx‘.tanx.sintan2x =−2.1cos2x.tanx.sintan2x=−2tanx.tan2x+1.sintan2x. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin