Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là 

Câu hỏi: Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là  A. V=πr2h. B. V=πrh. C. V=13πr2h. Đáp án chính xác D. V=13πrh2. Trả lời: Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là V=13πr2h. Chọn đáp án C. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin