Tập san số 3 – Tháng 9/2021 – NHÓM GIÁO VIÊN TOÁN VIỆT NAM

Tập san số 3 – Tháng 9/2021 – NHÓM GIÁO VIÊN TOÁN VIỆT NAM ============ Trao đổi kinh nghiệm dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực người học Ứng dụng một số tích chất đặc biệt của hàm số để giải phương trình, bất phương trình Phương pháp tính khoảng cách giữa hai […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin