Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 410 tháng 8 – 2011

Xem Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 410 (8.2011) có các nội dung chính sau:
Tính chất thứ vị của tiếp tuyến đường tròn
IMO 2011 – Kết quả, bình luận
Ngô bảo Châu và viện Toán cao cấp
bài toán Erdos – Szekeres cho ngũ giác lồi suy rộng
Dấu hiệu trục đối xứng và tâm đối xứng chi hàm số đa thức
Link:

Tải về

(theo vnmath.com)