Tính đơn điệu HS

Tổng hợp chuyên đề tính đơn điệu của hàm số NH 2011-2012

Tôi xin tập hợp lại các chuyên đề về tính đơn điệu của hàm số theo chương trình lớp 12. GIẢI TÍCH 12 Bài 1: SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ. Tính đơn điệu của hàm số Tính đơn điệu HS – Nguyễn Phú Khánh . Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số …

Tổng hợp chuyên đề tính đơn điệu của hàm số NH 2011-2012 Read More »