Số

Số Pi

Pi (chữ hoa Π, chữ thường π) là chữ cái thứ 16 của bảng chữ cái Hy Lạp, đại diện cho chữ [p]. Trong hệ thống số Hy Lạp, Pi có giá trị bằng 80. Chữ cái bắt nguồn từ Pi là Cyrillic Pe (П, п). Trong tiếng Hy Lạp hiện đại, tên của chữ …

Số Pi Read More »

Số đại số

Trong toán học, một số đại số là một nghiệm (thực hoặc phức) của một phương trình đại số. Nói các khác, một số đại số là một nghiệm của một đa thức với hệ số nguyên (hay tương đương- hệ số hữu tỷ). Với quan niệm rộng hơn, số đại số có thể không …

Số đại số Read More »