Phương trình đường thẳng trong không gian – SGK

Ta đã biết trong hệ trục toạ độ Oxy phương trình tham số của đường thẳng có dạng Như vậy trong không gian Oxyz phương trình của đường thẳng có dạng như thế nào? (h.3.14b). I – PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG   1 Trong không gian Oxyz cho điểm M0(1;2;3) và gau …

Phương trình đường thẳng trong không gian – SGK Read More »