Olympic Toán

Đề thi chọn đội tuyển Olympic toán sinh viên 2012 ĐH KTQD

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN ————— ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN 2012 Môn: Giải tích. Ngày thi: 26/02/2012 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1. Cho dãy số $x_1 =2; x_{n+1}=\sqrt{x_n+\frac{1}{n}},\forall n \geq 1$. Chứng minh rằng: $\lim_{x\rightarrow +\infty} x_n=1$ …

Đề thi chọn đội tuyển Olympic toán sinh viên 2012 ĐH KTQD Read More »

Tuyển tập đề dự tuyển Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc 2012

Tuyển tập đề dự tuyển Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc gồm 33 đề thi dự tuyển Olympic Toán sinh viên Toàn quốc của các trường Đại học Cao đẳng trên cả nước. Đây là một tài liệu bổ ích dành cho các bạn luyện thi Olympic Toán Sinh viên năm 2012 và các năm …

Tuyển tập đề dự tuyển Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc 2012 Read More »