Max – Min

Tìm GTLN, GTNN bằng PP dồn biến và đạo hàm

Ứng dụng kĩ thuật dồn biến và đạo hàm để tìm GTLN, GTNN tập trung vào các biểu thức đối xứng hai biến và ba biến. Sáng kiến Kinh nghiệm năm 2011 của thầy Trần Đình Hiền, trường THPT Đặng THúc Hứa, Nghệ An. Link (vnmath) http://www.mediafire.com/?ecnt69c2ytr7p7l