Khối đa diện

Các giáo án PPT về bài Khái niệm về khối đa diện

Đây là các giáo án PPT tôi sưu tập để sửa lại khi dạy hình học 12 chương 1. xin phép các tác giả đưa lên đây để mọi người, sửa lại dạy trong năm nay khi có quyết định giảm tải.   link: 1. http://www.mediafire.com/download.php?bgw074c98boy3cc 2. http://www.mediafire.com/download.php?km251xzev47x12m 3. Tải về