Archimedes – nhà bác học vĩ đại thời cổ đại

Năm 2010, Tiến sĩ Ngô Bảo Châu