Sử dụng tính đơn điệu của hàm số vào giải phương trình, hệ phương trình

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số vào giải phương trình, hệ phương trình. Tài liệu của thầy Nguyễn Trung Sĩ, THPT Lý Tự Trọng, Nam Định.

http://www.mediafire.com/?1en3uqzvgz1v8bd