Sử dụng rơm, rạ để trồng nấm rơm trang 140, 141 SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức

BÀI 28: THỰC HÀNH: SỬ DỤNG RƠM, RẠ ĐỂ TRỒNG NẤM RƠM 1. Chuẩn bị a. Dụng cụ Bạt phủ không thấm nước b. Nguyên vật liệu – Giống nấm – Rơm, rạ khô hoặc tươi – Vôi tôi – Nước sạch 2. Các bước thực hành Bước 1: Xử lí nguyên liệu – Rơm […]
Hoc tap online
Author: admin