Các phép toán trên tập hợp và cách giải Toán 10

Các phép toán trên tập hợp và cách giải 1. Lý thuyết – Giao của hai tập hợp: tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B. Kí hiệu: C = A ∩ B . Vậy: A ∩ B = {x| x ∈ […]
Hoc tap online
Author: admin