Sáng tạo Bất đẳng thức – Tập 2 – Phạm Kim Hùng

Bản Secrets in Inequalities II (Sáng tạo Bất đẳng thức, tập 2) của Phạm Kim Hùng, xuất bản bởi Gil vào năm 2009. Cuốn sách tập 2, Secrets In Inequalities, Advance Inequalities hay hơn tập 1 nhiều, vì nó mới là phần chính của 2 tập.

[Hình: secrets_in_inequalities_-_vol_2_1.jpg]

Sáng tạo Bat dang thuc – Pham Kim Hung – Tap 2. Download 1

(theo vnmath)