[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Ngày hôm qua đâu rồi

15/06/2021 by Minh Đạo Khởi động Kể những việc em đã làm ngày hôm qua. Bài làm: 1. Những việc em đã làm ngày hôm qua: đi chợ với bà, quét nhà, trông em, làm bài tập Toán. ĐỌC: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? Trả lời câu hỏi: 1. Bạn nhỏ đã hỏi bố điều gì?  […]

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]
Hoc tap online
Author: admin