Phương pháp giải toán trọng tâm của Phan Huy Khải

Sách gồm 20 bài giảng được đúc rút từ kinh nghiệm luyện thi nhiều năm của tác giả.
Đề thi Tuyển sinh Đại học hiện nay gồm 7 câu. Các bài giảng 16, 17 dùng để luyện các kĩ năng giải câu số 1. Tương tự các bài giảng số 18, 19, 20 dành cho câu số 2, bài giảng 12 cho câu số 3, các bài giảng 1, 2, 3 cho câu số 4, bài giảng số 7 cho câu
5, các bài giảng 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 cho câu số 6 và các bài giảng số 8, 9, 10, 11, 17 cho câu số 7.
Phương pháp giải toán trọng tâm của Phan Huy Khải.

Xem và download

Comments are closed.