Phương pháp dạy học Toán ở THCS

Phương pháp dạy học Toán ở THCS là tài liệu chủ đề phương pháp dạy học mà các mà các bạn cần tham khảo. Tất cả các thầy cô giáo bộ môn Toán và các thầy cô phương pháp giáo dục nên xem tài liệu này. Tải tài liệu phuong phap dạy học Toan ở trung học cơ sở theo liên kết sau:

http://www.mediafire.com/?tb3x3gm493fj3vy

Comments are closed.