Phép cộng bằng 10

Tổng hợp các bài tập cộng trong phạm vi 10 Mục đích: Giúp học sinh luyện tập và nắm vững kiến thức cộng trong phạm vi 10 Phương pháp: – Học sinh cần đọc và hiểu các quy tắc cộng trong phạm vi 10. – Học sinh cần luyện tập với các bài tập cộng …
Hoc tap online
Author: admin