Phân dạng và 100 bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phân dạng và 100 bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng của Nguyễn Văn Rin, ĐHSP Huế.

Download tại đây.

Chúc các bạn học tốt.