Ôn tập đạo hàm và giới hạn bắt đầu cho lớp 12

Mới bước vào năm học ko lâu nên phần đầu của SGK Giải tích 12 nhiều bạn chưa nắm vững do chưa biết cách tìm đạo hàm và giới hạn.
Những bài trong này sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức của phần đạo hàm lớp 11 và ứng dụng tốt các bài toán mở đầu chương trình 12. (theo hungary93na của forum http://ebooktoan.com/forum)

http://www.mediafire.com/?pabpptkyb6kaax4

Comments are closed.