Nội dung giảm tải chương trình THPT NH 2011-2012

Theo CV số 5426/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2011 v/v góp ý Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

File kèm theo có tất cả các môn từ THCS đến THPT, các bạn tham khảo.

Link:

Tải về

 

Link Công Văn

Comments are closed.