Nguyên lý cực hạn và phương trình Diophant

(Trích bài giảng cho đội tuyển Việt Nam dự IMO)

Nguyên lý cực hạn và phương trình Diophant

Nguyên lý cực hạn ứng dụng trong phương trình Diophant đã được nhắc tới trong bài phương pháp chứng minh phản chứng. Trong phần này, ta trình bày chi tiết ba ví dụ áp dụng nguyên lý cực hạn trong phương trình Fermat, phương trình Pell và phương trình dạng Markov.

DiophantineEquations