NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ (NÂNG CAO)

1. Nguyên hàm hàm phân thức hữu tỉ (biến đổi nâng cao): Download
2. Tích phân hàm hữu tỉ, lý thuyết – ví dụ – bài tập: Download

Các chuyên đề này của Thầy Trần Phương.

Comments are closed.