Một vài video luyện thi ĐH từ HTV4

Một vài video luyện thi ĐH từ HTV4.vn

Bằng link mediafire.com các bạn tải về:

hoặc vào trang chủ:

http://www.htv4.vn/pages/MediaTypeLibrary.aspx?Me=2&Sub=9&Bra=330

xem online.

http://www.mediafire.com/file/zkwzimjzhwe/15+16 Đường thẳng song song mặt phẳng.wmv
http://www.mediafire.com/file/cn5dygdxtd0/19+20 Biến đổi lượng giác.wmv
http://www.mediafire.com/file/2zmmymkivnz/23+24 Phương trình lượng giác(tiếp).wmv
http://www.mediafire.com/file/jrm2zzn4yzt/3+4 Giới hạn hàm số (tiếp).wmv
http://www.mediafire.com/file/h0nwyywc2nj/5+6 Hàm số liên tục.wmv
http://www.mediafire.com/file/cm0dnmijyin/7+8 Đạo hàm.wmv
http://www.mediafire.com/file/inn2vjqd4yx/77+78 Bất phương trình mũ.wmv
http://www.mediafire.com/file/djjgliihyjn/81+82 Bất phương trình Logarit.wmv
http://www.mediafire.com/file/zmzyhiwg0wo/9+10 Đạo hàm (tiếp).wmv

Comments are closed.