Một số chuyên đề Toán Chọn Lọc Bồi Dưỡng HSG

Xin chia sẻ: Một số chuyên đề Toán Chọn Lọc Bồi Dưỡng HSG

Gồm các chuyên đề:

+ Các đặc trưng cơ bản của hàm số
+ Bất phương trình hàm cơ bản
+ PT hàm, BPT hàm liên quan tới tam giác
+ Đồng dư và phương trình đồng dư, phương pháp giải toán chia hết
+ Phương trình Pell
+ Liên phân số và Ứng dụng
+ Một số phương trình Diophant phi tuyến
* Tác giả: Nguyễn Văn Mậu, Bùi Công Huấn, Đặng Hùng Thắng, Trần Nam Dũng, Đặng Huy Rận.

Download tại đây .