Đề thi và đáp án giải toán trên máy tính cầm tay khu vực năm 2011


Các bạn tham khảo chuẩn bị thi cho năm nay.
Link:
Download