Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng 150m. Diện tích mảnh đất đó là:

Câu hỏi: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng 150m. Diện tích mảnh đất đó là: A. 3 ha Đáp án chính xác B. 30 ha C. 3km2 D. 30km2 Trả lời: Đáp án A ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin