Một đội sản xuất sử dụng x máy gặt để gặt xong ruộng lúa trong vòng y giờ. Hỏi hai đại lượng x và y có quan hệ như thế nào với nhau?

Câu hỏi: Một đội sản xuất sử dụng x máy gặt để gặt xong ruộng lúa trong vòng y giờ. Hỏi hai đại lượng x và y có quan hệ như thế nào với nhau? A. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số xy; B. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ …
Hoc tap online
Author: admin