Maxima – Phần mềm Toán học nguồn mở

Maxima là một phần mềm nguồn mở và miễn phí có chức năng tính toán trên ký hiệu và trên số (symbolic and numerical).

Phần mềm có nhiều chức năng về tính vi phân, tích phân, giải phương trình vi phân, khai triển chuỗi Taylor, biến đổi Laplace, ma trận, vector, tensor, …

Mặc dù là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí nhưng Maxima làm việc rất hiệu quả, đủ sức thay thế các phần mềm thương mại như Maple, Mathematica trong công tác hàng ngày của giáo viên.

Nếu sử dụng các phần mềm miễn phí nhưng mạnh mẽ này, nhà trường và giáo viên có thể tiết kiệm một khoản chi phí bản quyền khá lớn  vẫn hoàn toàn tuân thủ các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ của Việt Nam và thế giới.

Phần mềm phù hợp với các Thầy Cô giảng dạy Toán học, các sinh viên, học sinh đang theo học các học phần về Toán.

Trang chủ của chương trình tại địa chỉ: http://maxima.sourceforge.net.

download: http://sourceforge.net/projects/maxima/files/

Để tải bài hướng dẫn, xin vui lòng nhấn vào link bên dưới:

Bài hướng dẫn sử dụng phần mềm Maxima