Lý thuyết Toán lớp 6 Chương 5 (Cánh diều 2023): Phân số và số thập phân hay, chi tiết

Lý thuyết Toán lớp 6 Chương 5 : Phân số và số thập phân A. Lý thuyết Chương 5 : Phân số và số thập phân 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên a) Khái niệm phân số Kết quả của phép chia số nguyên a cho số nguyên b …
Hoc tap online
Author: admin