Luyện thi đại học cấp tốc môn toán thầy Trịnh Hào Quang

Bài giảng gồm 7 chuyên đề:
1. Chuyên đề thể tích khối đa diện ( chuyên đề này đã được phát hành bài giảng online)
2. Chuyên đề Hình học giải tích không gian
3. Chuyên đề Hình học giải tích phẳng
4. Chuyên đề Bất đẳng thức và Min Max
5. Chuyên đề Giới hạn, tích phân
6. Chuyên đề Phương trình, bất phương trình
7. Chuyên đề khảo sát hàm số
Các bạn tải về tại đây: Chuyên đề luyện thi đại học cấp tốc