Luyện thi cấp tốc đại học 2011 phần Giải tích

LTDH cấp tốc – Các bài toán lq KSHS

Các bạn tải tại đây. File word
http://www.mediafire.com/?dnl6w11lun0d54e

LTĐH – Cấp Tốc ĐSTH – file word

http://www.mediafire.com/?15k7avh77afs88v

Lượng giác:

Xin mời các bạn tải:
http://www.mediafire.com/?nu9739np8rz0ant

PT-BPT vô tỷ

Xin mời các bạn tham khảo:
http://www.mediafire.com/?b8jureks79k48s0

Tích phân;

Các bạn tải tại đây:
http://www.mediafire.com/?8l4sc4jphe38rlh

Logarit – Mũ

Các bạn tải tại đây nhé:
http://www.mediafire.com/?mb0x4qoh4ku0h4e
Chúc các bạn thành công!!!!!!!!