Lựa chọn đáp án đúng nhấtPhân số 240100 đọc là:

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhấtPhân số 240100 đọc là: A. Hai trăm bốn mươi phần mười  B. Hai trăm bốn mươi phần trăm  Đáp án chính xác C. Hai trăm bốn mươi phần nghìn  Trả lời: Phân số 240100 đọc là: Hai trăm bốn mươi phần trămChọn B ====== **** mời các bạn …
Hoc tap online
Author: admin