Kinh nghiệm giải Toán trên máy tính cầm tay Casio dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi

Kinh nghiệm giải Toán trên máy tính cầm tay Casio dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi của Hoàng Hồ Nam, THPT Bình Long, Bình Phước.
Link”:
Download

Comments are closed.